informácie o dokumente

Základné informácie
Číslo dokumentu: 214086 Zobraziť  
Typ dokumentu: Faktúra
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu II.Q 2021
Dátum zverejnenia: 30.03.2021
Dátum vystavenia: 01.03.2021
Dátum prijatia: 08.03.2021
Dátum plnenia: 01.04.2021
Dátum splatnosti: 01.04.2021
Dátum zaplatenia: 25.03.2021
Číslo zmluvy: 6826230635
Partner
Obchodné meno: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 bratislava 1, IČO 31 595 5
IČO: 31 595 545
Adresa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Suma
Suma: 311.88 EUR
Vrátane DPH: áno
Popis dokumentu
DFA 6826230635
ŠS 1000866407