informácie o dokumente

Základné informácie
Číslo dokumentu: 2021_Z_013 Zobraziť  
Typ dokumentu: Zmluva
Predmet: Zmluva č.2021000069 o zverení majetku mesta do správy
Dátum zverejnenia: 03.02.2021
Partner
Obchodné meno: Mesto Košice
IČO: 00691135
Adresa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Suma
Suma: 0 EUR
Vrátane DPH: nie