Zverejňovanie dokumentov

Dokument Partner IČO Suma Zverejnene  
Číslo: 2021/026 Info consult, s.r.o., Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, IČO 36 007 561 36 007 561 114.96 EUR s DPH 06.04.2021
Typ: Objednávka
Predmet: čipové karty GEMATO 3 ks (platnosť 3roky), čítačky GEMATO 2 ks (mandátne certifikáty od NASES)
Číslo: 2021/027 IQ Metal, s.r.o., Svornosti 9, 040 01 Košice, IČO 36 745 740 36 745 740 0 EUR bez DPH 06.04.2021
Typ: Objednávka
Predmet: dvojmreža - ŠA Bruselská
Číslo: 2014097 TEHO spol. s r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31 679 692 31 679 692 1102.98 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: teplo, TÚV 02/2021 B 26 - 30
Číslo: 214084 REPRE s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214, IČO 35 810 122 35 810 122 495 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: ochranná maska - respirátor 1000ks
Číslo: 214085 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38, 040 11 Košice, IČO 44 031 483 44 031 483 58.8 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: výkon zodpovednej osoby GDPR 03/2021
Číslo: 214086 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 bratislava 1, IČO 31 595 5 31 595 545 311.88 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu II.Q 2021
Číslo: 214087 ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO 36 191 400 36 191 400 323.4 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: zmluva optické vlákna 02/2021
Číslo: 214088 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 35 763 469 36.97 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: tkm poplatky 02/2021 Biznis linka L
Číslo: 214089 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 35 763 469 22.99 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: tkm poplatky 02/2021 Biznis linka M
Číslo: 214090 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 35 763 469 13.8 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: tkm poplatky 02/2021 Magenta office TP1 Mini
Číslo: 214091 NOVÁ PRÁCA, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratsislava, IČO 35 733 594 35 733 594 29.8 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: Zákonník práce publikácia 2 ks
Číslo: 214092 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO 00 151 700 00 151 700 22.87 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: povinné zmluvné poistenie vozidiel II.Q/2021
Číslo: 214093 VSE a.s., Mlynská 34, 042 91 Košice, IČO 44 583 767 44 583 767 324.76 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: elektrická energia 02/2021 úrad
Číslo: 214094 TEHO spol. s r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31 679 692 31 679 692 1125.35 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: teplo, TÚV 02/2021 B 2 - 8
Číslo: 214095 TEHO spol. s r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31 679 692 31 679 692 965.27 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: teplo , TÚV 02/2021 B 10 - 16
Číslo: 214096 TEHO spol. s r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31 679 692 31 679 692 991.2 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: teplo, TÚV 02/2021 B 18 - 24
Číslo: 214097 TEHO spol. s r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31 679 692 31 679 692 1102.98 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: teplo, TÚV 02/2021 B 26 - 30
Číslo: 214098 TEHO spol. s r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31 679 692 31 679 692 870.22 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: teplo, TÚV 02/2021 B 34 - 40
Číslo: 214099 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO 35 958 120 35 958 120 168 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: papierové utierky
Číslo: 214100 PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO 35 790 253 predplatné@smeonline.sk 35 790 253 39.9 EUR s DPH 30.03.2021
Typ: Faktúra
Predmet: predplatné SME Štandard - 1 rok

Stránka / 226        predchádzajúce | nasledujúce