Zverejňovanie dokumentov

Dokument Partner IČO Suma Zverejnene  
Číslo: 2020_Z_036 TH Stavbyt, s.r.o. 36 785 491 32751.25 EUR s DPH 27.11.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Kúpna zmluva
Číslo: 2020_Z_037 Mária Kránitzová 705827/8733 47.97 EUR bez DPH 27.11.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Kúpna zmluva
Číslo: 2020_Z_038 Ing. Mária Sabolová 615927/6750 2984.8 EUR bez DPH 27.11.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Kúpna zmluva
Číslo: 2020_Z_039 Anna Borovská 605128/7231 47.97 EUR bez DPH 27.11.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Kúpna zmluva
Číslo: 2020_Z_040 František Borovský 590407/6002 47.97 EUR bez DPH 27.11.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Kúpna zmluva
Číslo: 2020_Z_035 SOMI Systems a.s. 6041432 7980 EUR s DPH 25.11.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o dielo č.KB20040_kyberbezpečnosť
Číslo: 2020/136 EK plast s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice, IČO 36 187 402 36 187 402 3542.41 EUR s DPH 18.11.2020
Typ: Objednávka
Predmet: modernizácia podlahy sekretariátu MÚ
Číslo: 2020_Z_034 PLAYSYSTEM, s.r.o 366 01 411 6993.6 EUR s DPH 18.11.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o dielo č.2_2020_výbeh pre psy Americká trieda
Číslo: 2020/134 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice, IČO 00 696 871 00 696 871 2130 EUR s DPH 16.11.2020
Typ: Objednávka
Predmet: stravné lístky pre dôchodcov
Číslo: 2020/135 KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, IČO 45 965 340 45 965 340 181 EUR s DPH 16.11.2020
Typ: Objednávka
Predmet: skladané utierky KAMIKO V
Číslo: 204 438 RENE izolácie KE, s.r.o., 44 514 204, IČO 44 514 204 44 514 204 4922.22 EUR s DPH 12.11.2020
Typ: Faktúra
Predmet: havarijná oprava schodiska oproti Havanská 20
Číslo: 204435 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256 35 815 256 758 EUR s DPH 12.11.2020
Typ: Faktúra
Predmet: zemný plyn 11/2020
Číslo: 204436 ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO 36 191 400 36 191 400 323.4 EUR s DPH 12.11.2020
Typ: Faktúra
Predmet: zmluvy - optické vlákna 10/2020
Číslo: 204437 Základná umelecká škola Jantárová 6, 040 01 Košice, IČO 35 540 435 35 540 435 57.15 EUR s DPH 12.11.2020
Typ: Faktúra
Predmet: COVID ZUŠ prenájom miestností a energie 31.10. a 1.11.2020
Číslo: 204439 SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 041 726 36 041 726 130 EUR s DPH 12.11.2020
Typ: Faktúra
Predmet: konzultačné služby GDPR 11/2020
Číslo: 204440 SAKI Slovakia s.r.o., Benadova 905/23, 040 22 Košice, IČO 47 453 869 47 453 869 110 EUR s DPH 12.11.2020
Typ: Faktúra
Predmet: prenájom stanov na odpadkové vrecia COVID
Číslo: 204441 ŠARIŠČAN, s.r.o., Obišovce 2, 044 84 Obišovce, IČO 51 798 824 51 798 824 504 EUR s DPH 12.11.2020
Typ: Faktúra
Predmet: stravovanie počas akcie Spoločná zodpovednosť COVID
Číslo: 204442 ŠARIŠČAN, s.r.o., Obišovce 2, 044 84 Obišovce, IČO 51 798 824 51 798 824 88 EUR s DPH 12.11.2020
Typ: Faktúra
Predmet: stravovanie počas akcie Spoločná zodpovednosť COVID - úrad
Číslo: 204443 ŠARIŠČAN, s.r.o., Obišovce 2, 044 84 Obišovce, IČO 51 798 824 51 798 824 52 EUR s DPH 12.11.2020
Typ: Faktúra
Predmet: stravovanie počas akcie Spoločná zodpovednosť COVID
Číslo: 204444 Rotaprint, spol. s r.o., Košice, Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO 36 188 794 36 188 794 1191 EUR s DPH 12.11.2020
Typ: Faktúra
Predmet: Ťahanovské noviny 3/2020

Stránka / 213        nasledujúce