Zverejňovanie dokumentov

Dokument Partner IČO Suma Zverejnene  
Číslo: 2020_Z_024 Gréckokatolícka cirkev - farnosť Košice - Ťahanovce 35 5395 77 350 EUR bez DPH 10.07.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2020/P
Číslo: 2020_Z_022 02 Slovakia, s.r.o. 35 848 863 0 EUR bez DPH 09.07.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2
Číslo: 2020_Z_023 OZ Ťahanovská záhrada 52 10 16 06 1000 EUR bez DPH 09.07.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie š. 13/2020/P
Číslo: 204220 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO 00 151 700 00 151 700 22.87 EUR s DPH 08.07.2020
Typ: Faktúra
Predmet: poistenie PZP III.Q/2020
Číslo: 204223 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 35 763 469 33 EUR s DPH 08.07.2020
Typ: Faktúra
Predmet: poplatok za vytýčenie tkm vedenia - psy kapitál
Číslo: 204224 PLAYSYSTEM servis s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice, iČO 50 682 571 50 682 571 202 EUR s DPH 08.07.2020
Typ: Faktúra
Predmet: opravy zariadení DI
Číslo: 204226 Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd., Štefánikova trieda 152, 949 01 Nitra, IČO 18 024 271 18 024 271 126.3 EUR s DPH 08.07.2020
Typ: Faktúra
Predmet: spisové obaly 2000 ks
Číslo: 204227 ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO 36 191 400 36 191 400 85.2 EUR s DPH 08.07.2020
Typ: Faktúra
Predmet: vytýčenie IS výbeh pre psov kapitál
Číslo: 204228 UDI Košice, s.r.o., 040 41 Sady nad Torysou 39, pracovisko Hlinkova 39, 040 01 Košice, IČO 36 182 54 36 182 541 1440 EUR s DPH 08.07.2020
Typ: Faktúra
Predmet: projektová dokumentácia - havarijný stav komunikácie Pekinská 11-17
Číslo: 204230 A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO 31 670 041 31 670 041 321.6 EUR s DPH 08.07.2020
Typ: Faktúra
Predmet: hlasovacie zariadenie MZ 17.6.2020
Číslo: 204231 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO 35 958 120 35 958 120 47.33 EUR s DPH 08.07.2020
Typ: Faktúra
Predmet: obálky, pravítko
Číslo: 2020/067 UDI Košice, s.r.o., Ing. Zoltán Béreš, 040 41 Sady nad Torysou 39, Hlinkova 39, 040 01 Košice, IČO 3 36 182 541 1250 EUR bez DPH 08.07.2020
Typ: Objednávka
Predmet: projektová dokumentácia - oceľová bezbariérová rampa pred predajňou FRESH - Č9nska
Číslo: 2020/068 UDI Košice, s.r.o., Ing. Zoltán Béreš, 040 41 Sady nad Torysou 39, Hlinkova 39, 040 01 Košice, IČO 3 36 182 541 1100 EUR bez DPH 08.07.2020
Typ: Objednávka
Predmet: projektová dokumentácia - bazbariérový prístupový chodník k DI Hanojská 3
Číslo: 2020/069 DERATEX-EKO, Daniel Repka, Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO 10 689 877 10 689 877 0 EUR bez DPH 08.07.2020
Typ: Objednávka
Predmet: deratizácia územia parku pri fontáne na Americkej triede a strojevne fontány
Číslo: 2020/070 Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO 17 078 202 17 078 202 610.32 EUR s DPH 08.07.2020
Typ: Objednávka
Predmet: projektová dokumentácia - revitalizácia DI Berlínska 8-10 pre väčšie deti
Číslo: 2020_Z_019 OZ Maják nádeje 42 111 510 1000 EUR bez DPH 01.07.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 9/2020/P
Číslo: 2020_Z_020 OZ ADIUTOR 45 0096 78 500 EUR bez DPH 01.07.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 10/2020/P
Číslo: 2020_Z_021 1. Šachový klub Košice 35 5631 92 200 EUR bez DPH 01.07.2020
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 12/2020/P
Číslo: 2020/064 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 040 01 Žilina, IČO 36 391 000 36 391 000 2000 EUR s DPH 26.06.2020
Typ: Objednávka
Predmet: stravné lístky 07/2020
Číslo: 2020/065 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO 17 078 202 17 078 202 0 EUR bez DPH 26.06.2020
Typ: Objednávka
Predmet: premývanie a prekopávanie DI podľa zoznamu

Stránka / 197        nasledujúce