Články

Stránka / 4        predchádzajúce | nasledujúce
[Koronavírus]
12.03.2020

Vážení obyvatelia,

na odporúčanie krízového štábu SR a mesta Košice pristupuje mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce k týmto opatreniam:

Stránkové hodiny miestneho úradu sú zrušené až do odvolania !

Pracovný čas zamestnancov miestneho úradu zostáva nezmenený, avšak miestny úrad bude pracovať v núdzovom režime a vchod do budovy bude zatvorený.

K dispozícii Vám budú úradníci prostredníctvom elektronickej pošty, telefonických liniek a facebooku.

 

V prípade aktualizácie a zmien Vás budeme informovať.

 

Riaďte sa, prosíme, inštrukciami krízového štábu SR, aby sme predišli dramatickým situáciám.
 

****
16.3.2020

Rozhodnutím starostu mestskej časti sú od 16.3.2020 uzavreté všetky športové i detské ihriská v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
Žiadame Vás, aby ste z domu vychádzali len v najnutnejších prípadoch, na prechádzky do prírody nechodili v skupinách, pri návšteve obchodných prevádzok a lekární chodili s rúškom alebo inou ochranou nosa a úst a dodržiavali odstup minimálne 1,5 m od seba.
Ak potrebujete s niečím pomôcť, zavolajte na miestny úrad, pokúsime sa vám pomôcť alebo poradiť.

***
18.3.2020

Starosta mestskej časti dôrazne žiada obyvateľov mestskej časti, aby brali ohľad na súčasný krízový stav spôsobený šírením nákazy Covid-19, ktorý sa dotýka aj spoločnosti Kosit, a aby nevynášali k smetným nádobám veľkorozmerný odpad
(nábytok wc misy, stavebný odpad, atď.), pretože nie je zabezpečený jeho odvoz. Buďme voči sebe v ťažkých časoch, ktoré nás čakajú, maximálne ohľaduplní!


 

 

Starosta mestskej časti dôrazne žiada obyvateľov mestskej časti, aby brali ohľad na súčasný krízový stav spôsobený šírením nákazy Covid-19, ktorý sa dotýka aj spoločnosti Kosit, a aby nevynášali k smetným nádobám veľkorozmerný odpad (nábytok wc misy, stavebný odpad, atď.), pretože nie je zabezpečený jeho odvoz. Buďme voči sebe v ťažkých časoch, ktoré nás čakajú, maximálne ohľaduplní!

 

 

viac
[Zber vianočných stromčekov - oznam]
..

Vážení obyvatelia mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce,

oznamujeme Vám, že zber vianočných stromčekov bude prebiehať od 9. 1. 2020 do 28.02.2020. Vaše vianočné stromčeky,prosím, nechávajte pri stanovištiach kontajnerov s komunálnym odpadom. Stromčeky nemusíte baliť ani upravovať, je potrebné ich iba dôkladne odzdobiť. Zber vianočných stromčekov z týchto stanovíšť bude v uvedenom období zabezpečovať  spoločnosť KOSIT, prípadne Správa mestskej zelene v Košiciach. Stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni.

Za porozumenie ďakujeme.

Foto: ilustračná
Zdroj foto: web

viac
[Oznam o vianočných zmenách úradných hodín]
..

Vážení Ťahanovčania,
dovoľujeme si Vás už v predstihu upozorniť na to, že počas vianočného týždňa v dňoch 23.12.2019 a 27.12.2019 bude miestny úrad zatvorený. Prosíme Vás, aby ste si vybavenie svojich záležitostí naplánovali tak, aby ste využili stránkové hodiny pred a po uvedených termínoch.
Vo výnimočných prípadoch je možné dohodnúť si vybavenie hlásenia pobytu telefonicky vopred na tel. čísle 636 04 30.

viac
08.11.2019
Mestská časť ponúka možnosť parkovania nákladných vozidiel pri Metre. Parkovisko bude platené (15€/mesiac). V prípade záujmu, vyplnite formulár, ktorý nájdete TU a zašlite ho na adresu mestskej časti.

 Vážení voliči,
 ak sa nebudete v čase parlamentných volieb 2020 zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska a chcete 29. februára 2020 voliť, oznamujeme Vám, že  od 25.11.2019  môžete mestskú časť požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Žiadosť o vydanie

hlasovacieho preukazu je možné zaslať na adresu: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce Americká trieda 15, 040 13 Košice - elektronická  adresa evidencia@tahanovce.sk, alebo  oň môžete požiadať osobne na miestnom úrade, Americká trieda 15, Košice,
č. dverí 6.

 
Tepelné hospodárstvo Košice, s.r.o. oznamuje, že zahájilo výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 2216 Juhoslovanská 2 Košice. Výkopové práce sa realizujú v zeleni. Po odstránení havárie, bude priestranstvo uvedené do pôvodného stavu
viac
Stránka / 4        predchádzajúce | nasledujúce