Oznam o dočasnom zrušení úradných hodín

17.12.2020

Vážení obyvatelia mestskej časti, z dôvodu prísnych protiepidemických opatrení, ktoré platia od 19.12.2020 do odvolania sú úradné hodiny na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce zrušené.

K dispozícii s úradníkmi je výlučne e-mailová a telefonická komunikácia.

Kontakt: mutah@tahanovce.sk alebo telefón: 055/ 636 04 30.

O uvoľnení opatrení  a podmienkach vybavovania úradných záležitostí Vás budeme informovať.