Oznam o úradných hodinách

23.10.2020

ÚRADNÝ OZNAM

Starosta mestskej časti na základe uznesenia  vlády Slovenskej republiky číslo 678 zo dňa 22.10.2020, ktorým bol zavedený zákaz vychádzania v čase od soboty 24. októbra 2020  do  1. novembra 2020, oznamuje, že v pracovnom týždni od 26.10.2020 do 30.10.2020, sa rušia úradné hodiny Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a nebude umožnený vstup občanov do priestorov miestneho úradu.
V prípade nevyhnutných konzultácií  je možné kontaktovať zamestnancov miestneho úradu telefonicky alebo e-mailom.

            Kontaktné telefónne čísla miestneho úradu: 055/6360430,  055/6362582,   055/6367058,
             e-mailová adresa 
mutah@tahanovce.sk . 

            Kontaktné telefónne číslo prednostky Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  JUDr. Zemkovej :
             0911777042
.

            
            Súčasne odporúčame obyvateľom mestskej časti, aby sa   dôkladne priebežne oboznamovali s opatreniami prijímanými vládou Slovenskej republiky, ktoré sú zverejňované v oznamovacích prostriedkoch.

 

 

                                                                                                                                                          Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                                                                                                                      starosta     

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19

Uznesenie vlády 678/2020 o zákaze vychádzania