Články

Stránka / 4        nasledujúce
23.10.2020

 

ÚRADNÝ OZNAM

Starosta mestskej časti na základe uznesenia  vlády Slovenskej republiky číslo 678 zo dňa 22.10.2020, ktorým bol zavedený zákaz vychádzania v čase od soboty 24. októbra 2020  do  1. novembra 2020, oznamuje, že v pracovnom týždni od 26.10.2020 do 30.10.2020, sa rušia úradné hodiny Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a nebude umožnený vstup občanov do priestorov miestneho úradu.
V prípade nevyhnutných konzultácií  je možné kontaktovať zamestnancov miestneho úradu telefonicky alebo e-mailom.

            Kontaktné telefónne čísla miestneho úradu: 055/6360430,  055/6362582,   055/6367058,
             e-mailová adresa
mutah@tahanovce.sk

            Kontaktné telefónne číslo prednostky Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
           JUDr. Zemkovej :  0911777042
.

            Súčasne odporúčame obyvateľom mestskej časti, aby sa   dôkladne priebežne oboznamovali s opatreniami prijímanými vládou Slovenskej republiky, ktoré sú zverejňované v oznamovacích prostriedkoch.

 

                                                                                                                                                          Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                                                                                                                      starosta        

Uznesenie vlády 678/2020 o zákaze vychádzania

 Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19

                                                                                                                                                                

viac
[Poškodený hrací prvok]
..

Vážení obyvatelia,
žiadame Vás aby ste dodržiavali zákaz používania hracieho prvku „lanovka“ na ihrisku z agátového dreva medzi Aténskou a Viedenskou ulicou a nestrhávali bezpečnostné označenie. Prvok je vážne poškodený a hrozí riziko úrazu. Na zabezpečení opravy intenzívne pracujeme. V prípade opätovného nerešpektovania tohto zákazu zvážime uzavretie celého ihriska.

MÚ - Oddelenie rozvoja

viac
09.06.2020

Vážení obyvatelia,

ako iste viete, možnosti komunikácie so samosprávou je veľa. Jednou z nich je aj priamy odkaz starostovi mestskej časti prostredníctvom aplikácie Odkaz pre starostu (nájdete ho na pravej lište webového sídla), kde môžete nahlásiť svoje zistenia alebo  problémy, ktoré sťažujú Váš každodenný život.  Vaša komunikácia bude o to lepšia a zrozumiteľnejšia a vybavenie Vašej požiadavky rýchlejšie a presnejšie,  ak sa predstavíte.
Kliknite na link kampane "Nebuď labuť" a dozviete sa viac:
 
 https://www.odkazprestarostu.sk/nebudlabut/

viac
Stránka / 4        nasledujúce