Aktuality

<< PRÍSTUP K STARŠÍM AKTUALITÁM A OZNAMOM CEZ PONUKU VĽAVO 

Stránka / 14        predchádzajúce | nasledujúce
[OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V KOŠICIACH VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU]
22.06.2021
na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV od 21.06.2021 od 15 00 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b), právnickým osobám a fyzickým osobám podľa § 8 písm. a) až c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch sa zakazuje najmä:
viac
[Už zajtra na deti čakajú prekvapenia od včielky Maji]
21.06.2021
Milé deti!
  • už zajtra 22.6.2021 pre vás včielka Maja chystá prekvapenie. 
  • Nezabudnite, stretnutie je od 11.00 do 18.00 pred predajňou LIDL, Americká trieda 23. Doneste si svoje kresbičky včielky Maje, pripravte si básničky a pesničky.  
  • Podujatie pre vás pripravila spoločnosť LIDL Slovenská republika, v.o.s., ktorá pre vás už onedlho postaví aj  ihrisko ŽIHADIELKO.
Tešíme sa na Vás!
 
Podujatie je verejné a bude z neho vyhotovený  obrazový a zvukový záznam.
viac
[Miestne zastupiteľstvo zasadne 23. júna]
17.06.2021

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších  predpisov   z v o l á v a 
22.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 23. júna  2021  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
[Parkovacie miesta na Ázijskej pribudnú do konca októbra]
16.06.2021

V utorok 15. júna starosta mestskej časti Miloš Ihnát spolu s konateľom spoločnosti INMEDIA Milošom Krihom podpísali zmluvu o nájme nehnuteľností mesta Košice v správe mestskej časti na Ázijskej triede, na ktorých do konca októbra 2021 pribudne 16 parkovacích miest. Prenájom nehnuteľnosti za 1 euro schválilo miestne zastupiteľstvo  uznesením číslo 416/2021 na svojom aprílovom zasadnutí.  

viac
[Oznam o havarijnej odstávke tepla a teplej vody]
25.05.2021

Z dôvodu poruchy dňa 25.5.2021 počas celého dňa bude odstávka tepla a teplej úžitkovej vody pre sídlisko Ťahanovce.

Ulice

Bukurešťská 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Pekinská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Hanojská 1, 2, 3, 4, 5
Maďarská 3, 5
Havanská 26-MŠ
Havanská 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Európska trieda 9, 11
Bukurešťská 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Čínska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24-MŠ, 25, 26, 27, 29, 31, 33
Varšavská 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ...pokračovanie po odkliku
viac
[Sídlisko urgentne potrebuje ďalší výjazd]
24.05.2021

Do podateľne Magistrátu mesta Košice bola 24. mája 2021 odovzdaná dopravná štúdia na jednosmerné prepojenie Americkej triedy a Magnezitárskej ulice, ktorú dal vypracovať starosta mestskej časti, Miloš Ihnát, nakoľko situácia vo výjazde zo sídliska v rannej špičke je  už doslova neúnosná. Ranné zápchy trvajú 30 až 60 minút, pretože  okrem komplikovaného výjazdu  brzdí premávku aj oprava mosta na Hlinkovej ulici. Problém s prístupom na sídlisko Ťahanovce je však dlhodobý a už roky verejnosť volá po riešení kritickej situácie 

viac
[Registračný týždeň v Košiciach]
07.05.2021

Nadácia DEDO realizuje v Košiciach registračný týždeň ľudí v bytovej núdzi. Chceme zistiť koľko rodín bez domova tu žije a aké sú ich potreby.
Pridajte sa k nám. Prihláste sa ako dobrovoľník a poďte s nami 23. – 30. mája do terénu. Nemusíte mať špeciálne vzdelanie ani skúsenosti. Stačí, ak máte 15 rokov, záujem o ľudí okolo seba a čas, ktorý nám venujete. Viac informácií nájdete na www.nadaciadedo.sk/registracny-tyzden/ Ak ste rodiny, ktoré trpia bytovou núdzou, môžete sa vopred nahlásiť a uviesť miesto svojho aktuálneho pobytu, prípadne kontakt, aby vás naši spolupracovníci našli a rozhovor s vami zrealizovali.  Formulár na prihlásenie  nájdete tu: 

Potrebujem pomoc | Všetci pre rodinu, n.o. (vsetciprerodinu.sk)
Rodiny sa môžu prihlásiť aj prostredníctvom kontaktu: Patrícia Lakatošová, lakatosova@nadaciadedo.sk, tel.: 0910 632 919, 055/728 97 02. 

viac
[Mestská časť organizuje petíciu k usporiadaniu pozemkových vzťahov vo verejnom záujme]
09.05.2021

POZEMKY. Jedna zo závažných tém, ktorá   trápi mnohé slovenské mestá a obce. Nakoľko problém sa ťahá roky a nie je zatiaľ snaha zo strany štátu ho riešiť napriek tomu, že práve štát tento stav spôsobil, rozhodla sa mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce požiadať vás občania, vytvoriť tlak na štát a spúšťa celoslovenskú petíciu s cieľom riešiť z úrovne štátu neusporiadané vzťahy k pozemkom

viac
[Mimoriadne zasadlo miestne zastupiteľstvo]
19.05.2021
V utorok 18.5.2021 mimoriadne zasadlo miestne zastupiteľstvo. Zvolané bolo na základe žiadosti piatich  poslancov - 
Martina Cupera, Miroslava Janitora, Juraja Mazáka,  Miroslava Špaka a Branislava Juru. Zaoberalo sa iniciatívou poslanca Cupera 
nadviazať spoluprácu s OZ Auxiliary Police Slovakia o dobrovoľnej činnosti občianskych hliadok v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a  jej intraviláne za účelom zvýšenia verejnej bezpečnosti.  Po diskusii, do ktorej sa zapojili aj zástupcovia policajných zložiek, občianskeho združenia i mesta Košice, sa poslanci hlasovaním rozhodli tento bod rokovania prerušiť a poskytnúť navrhovateľovi spracovať ucelenejšiu koncepciu fungovania občianskych hliadok v mestskej časti.
viac
[V júni začína ďalší výcvikový kurz pre psíkov]
17.05.2021

Vážení držitelia psov, mestská časť pre Vás opäť pripravuje bezplatný výcvikový kurz základnej poslušnosti psíkov v čase od 3.6.2021 do 5.8.2021 vždy vo štvrtok o 17.00 hod. Aténska ul. na lúke pod oporným múrom. Súčasťou poslednej hodiny bude minisúťaž.Na kurz je potrebné sa pred jeho začiatkom vopred prihlásiť na tel. čísle 0910 498 700, alebo  0944 973 072, prípadne mailom na agenturahafhaf@gmail.com, zdara@tahanovce.sk .Keďže maximálny počet prihlásených na jeden kurz je 10, tí, ktorí sa nedostanú do prvého kurzu, budú mať šancu ešte v jeseni v kurze, ktorý bude prebiehať od 26.8.202 do 28.10.2021.

viac
Stránka / 14        predchádzajúce | nasledujúce