Aktuality

<< PRÍSTUP K STARŠÍM AKTUALITÁM A OZNAMOM CEZ PONUKU VĽAVO 

Stránka / 9        predchádzajúce | nasledujúce
[Mesto Košice pokračuje v testovaní na COVID-19]
15.01.2021

Už dnes od 16. hodiny sa môžete prísť opäť otestovať antigénovými testami aj na sídlisku Ťahanovce. V sobotu a v nedeľu od 9. do 17. hodiny. K dispozícii budú dve odberové miesta: ZŠ Belehradská 21 - dolný vchod od Juhoslovanskej ulice a Kultúrne stredisko na Budapeštianskej 30. Testovanie je dobrovoľné a bezplatné. Prosíme všetkých, ktorí testovanie nepotrebujú, hlavne dôchodcov, aby zostali doma.

viac
[Počas víkendu prebehne ďalšie testovanie]
13.01.2021

Vážení obyvatelia,

Mesto Košice organizuje v spolupráci s mestskými časťami aj tento víkend testovanie na COVID-19 antigénovými testami.
Na sídlisku Ťahanovce zriaďujeme dve odberné miesta:
ZŠ Belehradská 21
Kultúrne stredisko Budapeštianska 30

Testovanie sa uskutoční podobne, ako pred týždňom v časoch:

Piatok 15.1.2021  16.00 – 20.00 hod.
Sobota 16.1.2021    9.00 – 17.00 hod.
Nedeľa 17.1.2021    9.00 – 17.00 hod.

viac
[Oznam o prerušení dodávky pitnej vody]
07.01.2021
Oznamujeme verejnosti, že počas dnešného dňa 7.1.2021 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Havanská v kolektore TEHO. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:00 do 15:00. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel.
Ďakujeme za pochopenie.
VVS, a.s.
viac
[Organizujeme víkendové testovanie]
05.01.2021

Vážení obyvatelia,

vzhľadom k zhoršujúcej sa situácii v šírení koronavírusu a na zamedzenie jeho ďalšieho šírenia organizuje mestská časť v súčinnosti s mestom Košice počas nadchádzajúceho víkendu hromadné testovanie  antigénovými testami pre obyvateľov, ktorí majú výnimku zo zákazu vychádzania a potrebujú denne dochádzať do práce.

V mestskej časti budú zriadené dve odberové miesta:
- Kultúrne stredisko Budapeštianska 30
- Základná umelecká škola  Jantárová – pobočka na Aténskej  ul. (bývalé elokované pracovisko ZŠ
  Bruselská)
- Základná škola Belehradská 21 - dva odberové tímy

Čas, kedy sa budete môcť prísť otestovať:

Piatok 8.1.2021:               16.00  - 20.00 hod.
Sobota 9.1.2021:                9.00 – 17.00 hod.
Nedeľa 10.1.2021:             9.00 – 17.00 hod.

Prosíme Vás ostatných, zostaňte doma a obmedzte sociálne kontakty na minimum.

viac
[Prečítajte si Ťahanovské noviny]
17.12.2020

V poslednom tohtoročnom vydaní Ťahanovských novín upriamujeme Vašu pozornosť predovšetkým na blížiace sa sčítanie obyvateľov, ktoré prebehne od februára 2021. Všetky dôležité informácie k tomuto zberu dát nájdete na strane 7. 
Úvodné strany patria samospráve, ktorá bilancuje svoje dvojročné pôsobenie. Informujeme aj o vianočných projektoch, ktoré sa podarilo zrealizovať. Ospravedlňujeme sa za neaktuálnu pozvánku na Ťahanovské vianočné trhy. Usporiadaniu tohto príjemného predvianočného podujatia zabránili opatrenia proti pandémii COVID-19.


 

viac
[Poslanci schválili rozpočet na rok 2021]
17.12.2020

Za prísnych hygienických opatrení v stredu 16. decembra zasadalo poslednýkrát v tomto roku miestne zastupiteľstvo. V šesťhodinovom maratóne s hygienickými prestávkami poslanci v počte 10 prítomných prerokovali 22 bodov. Ústredným bodom zasadnutia bol Návrh programového rozpočtu mestskej časti na rok 2021, ktorý zastupiteľstvo s drobnými zenami schválilo.Prerokované a schválené boli aj žiadosti o dotácie z rozpočtu mestskej časti na 1.polrok 2021 a doplnený bod programu týkajúci sa požiadaviek spoločnosti ODEKO družstvo v súvislosti s pozemkami na Berlínskej ulici,ako aj ďalšie témy týkajúce sa chodu MČ. Viac sa môžete dozvedieť zo zvukového záznamu, ktorý je zverejnený na webovom sídle mestskej časti v sekcii samospráva.

viac
[Opatrenia platné pre všetky Úrady práce, sociálnych veci a rodiny od 16.12.2020 do 8.1.2021]
16.12.2020
V zmysle záverov Krízového štábu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny boli na všetkých úradoch práce prijaté opatrenia, ktorých cieľom je spomaliť šírenie koronavírusu COVID-19.
Z uvedeného dôvodu bude na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Košice prebiehať vybavovanie klientov v obmedzenom režime.
Od 16.12.2020 do 8.1.2021 bude v nevyhnutných prípadoch preberanie všetkých potrebných písomností a náležitosti prebiehať len na recepcii úradu a len počas uvedených úradných hodín.
Úradné hodiny sa menia nasledovne:
Pondelok 8:00-11:00
Utorok 8:00-11:00
Streda 13:00-16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-11:00
Doklady a žiadosti je možné na úrad zasielať aj mailom.
viac
[Starosta odovzdával verejné ocenenia]
15.12.2020

Pandémia COVID-19 skrížila mestskej časti plány aj pri odovzdávaní verejných ocenení. Tradične sa Cena mestskej časti, Cena starostu mestskej časti i Plaketa starostu mestskej časti odovzdávala v máji počas Dní mestskej časti. V tomto roku to bolo inak. Starosta mestskej časti Miloš Ihnát sa rozhodol odovzdať laureátom ocenenia individuálne. V utorok 15. decembra 2020 počas dňa v polhodinových intervaloch ich  privítal v zasadacej miestnosti mestskej časti a spolu s prednostkou miestneho úradu odovzdal Ceny mestskej časti, udelené miestnym zastupiteľstvom 

viac
[Oprava chodníka na Hanojskej ulici_výzva]
08.12.2020
Vážení obyvatelia,
oznamujeme Vám, že v piatok 11.12.2020 od 7:30 hod. bude prebiehať asfaltovanie ako posledná fáza súvislej rekonštrukcie chodníka pred bytovými domami Hanojská 1 až 5. V súvislosti s tým Vás žiadame, aby ste v čase asfaltovania až do ukončenia prác neparkovali na strane opravovaného chodníka (pravá strana vjazdu na Hanojskú ulicu), ani priamo na chodníku. Parkovisko za Hanojskou 5, prejazd po cestnej komunikácii, ako aj parkovacie miesta na druhej strane (pri kvetináčoch a zábradlí) budú sprístupnené .
viac
[Štatistické zisťovanie rodinných účtov]
..
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.
V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční od 7. decembra 2020 do 11. januára 2022.
viac
Stránka / 9        predchádzajúce | nasledujúce