Aktuality

<< PRÍSTUP K STARŠÍM AKTUALITÁM A OZNAMOM CEZ PONUKU VĽAVO 

Stránka / 12        predchádzajúce | nasledujúce
[Začína výstavba ihriska ŽIHADIELKO]
10.05.2021

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že v utorok, 11.05.2021 začína výstavba detského ihriska spoločnosti Lidl „Žihadielko“ na území pôvodného detského ihriska medzi Budapeštianskou 2 a Sofijskou 3 – 7. Pôjde o  demontáž starého ihriska, terénne úpravy a výstavbu nového ihriska. Práce budú prebiehať od 11.05.2021 do 23.07.2021 v čase od 6.30 – do 18:00. V ich dôsledku bude v uvedených časoch v lokalite medzi Budapeštianskou 2 – 16 a Sofijská 1 -15 zvýšená hlučnosť, prašnosť a výskyt stavebného odpadu. Prosíme Vás o strpenie a o nevyužívanie starého detského ihriska, blízkeho okolia a susediacej asfaltovej plochy. Za pochopenie ďakujeme.

Počas čakania na nové ihrisko si vaše deti môžu zasúťažiť

viac
[Na Ťahanovciach pribudol hmyzí hotel]
06.05.2021

Na lúke pod Aténskou ulicou vo štvrtok 6. mája 2021 osadila Správa mestskej zelene  ďalší z hmyzích hotelov, ktoré už predtým pribudli v Starom meste a na Terase. Ich cieľom je pomôcť biodiverzite v mestskom prostredí. Hmyzí návštevníci ťahanovskej lúky  a jej okolia tak získajú svoje útočisko. Odborníci očakávajú, že pôjde predovšetkým o lietajúci hmyz, avšak priestor bude pripravený aj pre  lezúcich návštevníkov.  Hmyzím hotelom tak získa jeho osadenstvo možnosť prečkať zimu, ako aj úkryt na bezproblémové rozmnožovanie a tým na celkové zveľadenie životného prostredia v meste. O jeho  farebnú úpravu sa na Ťahanovciach postarajú žiaci zo Základnej školy Belehradská. 

viac
[Pomáhajú dobrovoľníci z Arcidiecéznej charity i Trash Heroes]
06.05.2021

Dobrovoľnícke činnosti v mestskej časti pokračujú. V súčasnosti sa do nich zapojili dobrovoľníci  - klienti Arcidiecéznej charity Košice, ktorí v dňoch 3. - 4. mája čistili odvodňovacie rigoly, svoju činnosť na sídlisku Ťahanovce 5. mája odštartovali aj členovia skupiny Trash Heroes Košice, ktorí sa budú do odstraňovania odpadu zapájať na báze pravidelnosti. V blízkej budúcnosti bude zorganizovaná spoločná brigáda pre verejnosť, o ktorej budú obyvatelia mestskej časti včas informovaní.

viac
[Investícia Pri hati je o krok bližšie k realizácii]
06.05.2021

V stredu 5. mája sa uskutočnilo ďalšie spoločné rokovanie investora, útvaru hlavného architekta (ÚHA), krajského dopravného inšpektorátu (KDI) a mestskej časti, ktoré zvolal starosta Miloš Ihnát, smerujúce k významnej investícii – obchodnému centru Pri hati. Investícia okrem prístupu k obchodným službám  znamená aj kultiváciu dnes zničenej lokality a tiež významný príspevok mestu i mestskej časti na rozvoj.
Aby mohlo územné konanie úspešne prebehnúť, je potrebné, aby investor  zapracoval podmienky, určené ÚHA a KDI.

viac
[Pri COOP Jednota parkovať nebude možné]
04.05.2021

Na základe občianskeho podnetu kontaktovala mestská časť vedenie spotrebného družstva COOP Jednota Prešov vo veci parkovania pre obyvateľov v blízkosti zásobovacej rampy  predajne na Belehradskej 20, Košice. Obyvatelia mestskej časti, bývajúci v blízkosti spomenutej prevádzky v dôsledku akútneho nedostatku parkovacích miest využívali pre parkovanie aj asfaltovú plochu medzi objektom COOP Jednota  a Maďarskou ulicou, kde je síce osadená dopravná značka Zákaz zastavenia okrem zásobovania, donedávna však bolo podľa slov obyvateľov  parkovanie na tejto rampe tolerované. V súčasnosti priestupky spojené so zákazom parkovania na predmetnom území rieši mestská polícia.

viac
[Zmenili sa úradné hodiny]
29.04.2021

Upozorňujeme obyvateľov mestskej časti, že od 3.5.2021 miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce bude fungovať v normálnom režime za rovnakých hygienických podmienok, ako doteraz.
Pondelok: 8.00 -12.00      13-16.00

Utorok  8.00 -12.00

Streda 8.00 -12.00          13-17.00

Štvrtok 8.00 -12.00

Piatok 8.00 -12.00

Občan môže v čase úradných hodín navštíviť  orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a cestu späť,  ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového...

 

viac
[Záhradkári rokovali o osvetlení cesty pri záhradách Mončí potok]
28.04.2021

Na základe požiadaviek záhradkárov a obyvateľov lokality Mončí potok sa v stredu 28.apríla 2021 opäť uskutočnilo stretnutie s vedením mestskej časti i odbornými pracovníkmi miestneho úradu, aby sa hľadali riešenia pre zabezpečenie osvetlenia trasy, ktorá bude nadväzovať na plánovanú cyklotrasu cez ťahanovský les. Mestská časť viackrát žiadala mesto Košice o zaradenie tejto lokality do siete verejného osvetlenia. Zatiaľ bezúspešne. Ešte je v pláne jedno spoločné stretnutie so zástupcami mesta Košice. V prípade neúspechu bude požiadavka predložená do odborných komisií mestskej časti a na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve.

viac
[Nové podmienky parkovania pred OC LIDL]
27.04.2021
Vzhľadom na to, že sa objavujú otázky ohľadom parkovania pri Lidl, spoločnosť pripomína nastavenie rampového systému nasledovne :
1. Od 7:00 do 19:00 platené parkovanie s 2 hodinami zdarma a následne každá začatá hodina 2,-- EUR.
2. Od 19:00 do 7:00 parkovanie zdarma.
viac
[Oprava chodníkov na Berlínskej ulici]
21.04.2021

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že od piatku, 23.04.2021 (07:00 hod.) bude prebiehať kompletná rekonštrukcia chodníka popri vchodoch do bytových domov Berlínska 1 - 10. V súvislosti s tým Vás žiadame, aby ste od  vyššie uvedeného dátumu a času až do ukončenia prác neparkovali na miestach v blízkosti opravovaného chodníka ani priamo na ňom. Predpokladaný termín ukončenia prác je 10.05.2021.

Za pochopenie ďakujeme.

viac
[V stredu 21.4.2021 zasadá miestne zastupiteľstvo]
21.04.2021
 V stredu 21.4.2021 o 14.00 za dodržania protipandemických opatrení bude zasadať miestne zastupiteľstvo. Okrem iného by sme mali byť o krok bližšie k vybudovaniu parkovacích miest na Ázijskej triede, poslanci tiež budú pokračovať v rokovaní o situácii s pozemkami na Berlínskej ulici. Účasť prisľúbila spoločnosť Odeko Družstvo. Podrobný program nájdete v sekcii samospráva_program zasadnutí.  Zastupiteľstvo bude vysielané nažívo prostredníctvo facebookovej stránky mestskej časti, zároveň bude vyhotovený zvukový záznam z rokovania, ktorý bude v krátkej dobe prístupný na webovom sídle mestskej časti.
viac
Stránka / 12        predchádzajúce | nasledujúce