Aktuality

<< PRÍSTUP K STARŠÍM AKTUALITÁM A OZNAMOM CEZ PONUKU VĽAVO 

Stránka / 13        predchádzajúce | nasledujúce
[Posielajte fotky predzáhradiek!]
07.07.2021
Milí záhradkári, skalničkári a všetci, ktorí sa staráte, aby bol kúsok priestoru pred vaším domom zelený, či celé leto kvitnúci!
Pošlite nám fotografiu z výsledku vášho snaženia! Zaradíme vás do súťaže o poukážky na nákup rastlín a záhradníckeho materiálu pre záhradku pri vašom obytnom dome.
Ocenených bude viac, ako minule, pretože oproti minulosti pokroky a snahu z vašej strany vidieť na každom kroku. Neváhajte a zašlite fotku z vašej predzáhradky na adresu mutah@tahanovce.sk.
 Na konci leta súťaž vyhodnotíme a odovzdáme ceny .
Tešíme sa na vaše fotografie.
viac
[Začína oprava vozovky na Americkej triede]
29.06.2021
Na pondelkovom brífingu 28.6.2021  to oznámil primátor mesta Jaroslav Polaček spolu so starostom mestskej časti Milošom Ihnátom. Ten uviedol, že  ide o najkritickejší úsek cesty, ktorá je hlavnou tepnou sídliska.
V rámci opravy uvedenej cesty obnovia v danom úseku aj verejné osvetlenie, kde pribudne 89 úsporných LED svietidiel. Obmedzenia v súvislosti s obnovou by podľa primátora  nemali výrazne ovplyvniť dopravu.
Práce by mali byť hotové koncom letných prázdnin.
 
Foto: Google maps
 
 
viac
[Dohoda s Urbariátom vo veci Hanojská a Skatepark je na spadnutie]
29.06.2021

Mestská  časť intenzívne rieši aj pozemky vo vlastníctve Urbariátu. V utorok 29. júna 2021 sa uskutočnilo ďalšie spoločné rokovanie s členmi výboru Urbariátu vo veci bývalého skateparku a doriešenia vlastníckych vzťahov k pozemkom na Hanojskej ulici tak, aby mohlo dôjsť k  realizácii pripraveného projektu výjazdu z Hanojskej na Európsku triedu. Podľa slov starostu Miloša Ihnáta sa veci posunuli o krok vpred  a po odsúhlasení dohodnutých návrhov schôdzou urbárnikov dôjde k podpisovaniu zmlúv. Na rokovaní sa zúčastnil okrem štatutára a prednostky miestneho úradu aj poslanec miestneho zastupiteľstva Ján Pavúk.

viac
[OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V KOŠICIACH VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU]
22.06.2021
na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV od 21.06.2021 od 15 00 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b), právnickým osobám a fyzickým osobám podľa § 8 písm. a) až c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch sa zakazuje najmä:
viac
[Už zajtra na deti čakajú prekvapenia od včielky Maji]
21.06.2021
Milé deti!
  • už zajtra 22.6.2021 pre vás včielka Maja chystá prekvapenie. 
  • Nezabudnite, stretnutie je od 11.00 do 18.00 pred predajňou LIDL, Americká trieda 23. Doneste si svoje kresbičky včielky Maje, pripravte si básničky a pesničky.  
  • Podujatie pre vás pripravila spoločnosť LIDL Slovenská republika, v.o.s., ktorá pre vás už onedlho postaví aj  ihrisko ŽIHADIELKO.
Tešíme sa na Vás!
 
Podujatie je verejné a bude z neho vyhotovený  obrazový a zvukový záznam.
viac
[Miestne zastupiteľstvo zasadne 23. júna]
17.06.2021

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších  predpisov   z v o l á v a 
22.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 23. júna  2021  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
[Parkovacie miesta na Ázijskej pribudnú do konca októbra]
16.06.2021

V utorok 15. júna starosta mestskej časti Miloš Ihnát spolu s konateľom spoločnosti INMEDIA Milošom Krihom podpísali zmluvu o nájme nehnuteľností mesta Košice v správe mestskej časti na Ázijskej triede, na ktorých do konca októbra 2021 pribudne 16 parkovacích miest. Prenájom nehnuteľnosti za 1 euro schválilo miestne zastupiteľstvo  uznesením číslo 416/2021 na svojom aprílovom zasadnutí.  

viac
[Oznam o havarijnej odstávke tepla a teplej vody]
25.05.2021

Z dôvodu poruchy dňa 25.5.2021 počas celého dňa bude odstávka tepla a teplej úžitkovej vody pre sídlisko Ťahanovce.

Ulice

Bukurešťská 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Pekinská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Hanojská 1, 2, 3, 4, 5
Maďarská 3, 5
Havanská 26-MŠ
Havanská 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Európska trieda 9, 11
Bukurešťská 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Čínska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24-MŠ, 25, 26, 27, 29, 31, 33
Varšavská 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ...pokračovanie po odkliku
viac
[Sídlisko urgentne potrebuje ďalší výjazd]
24.05.2021

Do podateľne Magistrátu mesta Košice bola 24. mája 2021 odovzdaná dopravná štúdia na jednosmerné prepojenie Americkej triedy a Magnezitárskej ulice, ktorú dal vypracovať starosta mestskej časti, Miloš Ihnát, nakoľko situácia vo výjazde zo sídliska v rannej špičke je  už doslova neúnosná. Ranné zápchy trvajú 30 až 60 minút, pretože  okrem komplikovaného výjazdu  brzdí premávku aj oprava mosta na Hlinkovej ulici. Problém s prístupom na sídlisko Ťahanovce je však dlhodobý a už roky verejnosť volá po riešení kritickej situácie 

viac
Stránka / 13        predchádzajúce | nasledujúce