Situáciu v MHD na Ťahanovce sľúbil dopravný podnik riešiť

23.09.2021
Starosta mestskej časti včera listom požiadal generálneho riaditeľa DPMK, aby urýchlene riešil kritickú situáciu MHD z mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, nakoľko bolo dopravným podnikom avízované, že bude zrušených 37 spojov. V odpovedi na túto požiadavku uviedol riaditeľ dopravy DPMK pán Roman Danko, že dopravný podnik pre sídlisko Ťahanovce už hľadá riešenia. Jedným z nich by mohlo byť presmerovanie MHD cez Magnezitársku ulicu, tu je však treba zrátať okrem časovej straty aj zvýšené náklady súvisiace so zvýšením najazdených kilometrov.
Riešením by bolo aj vytvorenie tzv. BUS pruhu. "Určite by BUS pruh na Prešovskej veľmi pomohol, je to v jednaní, narážame však na odmietanie tohto riešenia zo strany štátnych orgánov. V tejto veci bol v roku 2019 aj vypracovaný projekt Ing. Titlom (myslím, že sa podarilo nakresliť naozaj dobré riešenie pre verejnú dopravu), ale nebol príslušnými orgánmi schválený," uviedol v liste Roman Danko.
Pri elimináciu dopravného kolapsu v špičke by pomohlo aj nové prepojenie Americkej triedy s Magnezitárskou ulicou, ktoré by obišlo prejazd vozidiel cez obec Ťahanovce. Tá sa zvýšenej doprave cez obytnú zónu bráni.
-raj-