Začala prvá etapa renovácie pasáže pri zdravotnom stredisku

08.09.2021

Pasáž pred zdravotným strediskom na Budapeštianskej ulici bola v posledných rokoch v žalostnom stave, ktorý  ohrozoval chodcov. Jej súčasná renovácia je výsledkom ročného vyjednávania súčasného vedenia mestskej časti s BPMK a mestom Košice. Starosta mestskej časti pri tejto príležitosti vyjadril mestu i bytovému podniku poďakovanie za poskytnuté finančné prostriedky i súčinnosť.