Uskutočnilo sa ďalšie rokovanie so spoločnosťou ODEKO

08.09.2021

V utorok 7. septembra sa opäť stretli za rokovacím stolom starosta mestskej časti, poslanci a zástupcovia spoločnosti ODEKO. Obe strany sa neustále snažia hľadať riešenia, ktoré by mestskej časti pomohli  v uspokojení nárokov spoločnosti ODEKO za 4 stavby na Berlínskej ulici, na ktorých sú parkovacie miesta. Za rokovacím stolom opäť chýbali zástupcovia mesta Košice. Starosta mestskej časti Miloš Ihnát zdôraznil, že na vyriešenie problému je úzka spolupráca s mestom Košice nevyhnutná.