Parkovacie miesta na Ázijskej pribudnú do konca októbra

16.06.2021

V utorok 15. júna starosta mestskej časti Miloš Ihnát spolu s konateľom spoločnosti INMEDIA Milošom Krihom podpísali zmluvu o nájme nehnuteľností mesta Košice v správe mestskej časti na Ázijskej triede, na ktorých do konca októbra 2021 pribudne 16 parkovacích miest. Prenájom nehnuteľnosti za 1 euro schválilo miestne zastupiteľstvo  uznesením číslo 416/2021 na svojom aprílovom zasadnutí.