Sídlisko urgentne potrebuje ďalší výjazd

24.05.2021

Do podateľne Magistrátu mesta Košice bola 24. mája 2021 odovzdaná dopravná štúdia na jednosmerné prepojenie Americkej triedy a Magnezitárskej ulice, ktorú dal vypracovať starosta mestskej časti, Miloš Ihnát, nakoľko situácia vo výjazde zo sídliska v rannej špičke je  už doslova neúnosná. Ranné zápchy trvajú 30 až 60 minút, pretože  okrem komplikovaného výjazdu  brzdí premávku aj oprava mosta na Hlinkovej ulici. Problém s prístupom na sídlisko Ťahanovce je však dlhodobý a už roky verejnosť volá po riešení kritickej situácie s prístupovými komunikáciami do 22 - tisícového sídliska, nakoľko je plne funkčná iba jedna.  Vyriešiť dopravnú situáciu na príjazde i výjazde z mestskej časti je oriešok, ktorý sa len tak ľahko nerozlúskne, pretože okrem ochoty situáciu riešiť, je potrebný schopný prjekt, čas a financie.  Dovtedy je nutné minimálne uľahčiť Ťahanovčanom spojenie s mestom cez spojenie s Magnezitárskou ulicou. Projekt v tomto zmysle s dvomi alternatívnymi variantmi teraz do 30-tich dní bude posudzovať Útvar hlavného architekta. Po jeho odobrení sa budú zakresľovať inžinierske siete.