Mimoriadne zasadlo miestne zastupiteľstvo

19.05.2021
V utorok 18.5.2021 mimoriadne zasadlo miestne zastupiteľstvo. Zvolané bolo na základe žiadosti piatich  poslancov - Martina Cupera, Miroslava Janitora, Juraja Mazáka,  Miroslava Špaka a Branislava Juru. Zaoberalo sa iniciatívou poslanca Cupera nadviazať spoluprácu s OZ Auxiliary Police Slovakia o dobrovoľnej činnosti občianskych hliadok v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a  jej intraviláne za účelom zvýšenia verejnej bezpečnosti.  Po diskusii, do ktorej sa zapojili aj zástupcovia policajných zložiek, občianskeho združenia i mesta Košice, sa poslanci hlasovaním rozhodli tento bod rokovania prerušiť a poskytnúť navrhovateľovi spracovať ucelenejšiu koncepciu fungovania občianskych hliadok v mestskej časti.