Ihrisko pre psy čaká úprava

14.05.2021

Na základe podnetov občanov bola  za účasti majiteľky agentúry HAF HAF Martiny Debnárikovej, ktorá okrem iného  navrhuje aj  prvky do kynologických parkov a realizuje už tretí rok výcvik psov v mestskej časti, vykonaná obhliadka už existujúceho ihriska pre psov  na Európskej triede. V rámci ústretovosti voči tam bývajúcim bolo navrhnutých niekoľko úprav ihriska tak, aby bolo bývanie v jeho blízkosti komfortnejšie. Malo by byť vymenené oplotenie, úprava a doplnenie mobiliáru a za oplotením by mali byť vysadené stromy.