Budujeme dažďové záhrady

13.05.2021

Sídlisko Ťahanovce bude mať prvú dažďovú záhradu. Buduje sa medzi Aténskou 11 a 12 vedľa chodníka. Donedávna zaplavovaný chodník po výdatných dažďoch bude minulosťou.  Voda z chodníka bude odvádzaná k zeleni. Dažďová záhrada je výsledkom spolupráce mestskej časti s Dobrovoľníckym  centrom  KSK a Správou mestskej zelene. Zároveň získa chodník v tejto úrovni nové obrubníky a asfalt.