Pomáhajú dobrovoľníci z Arcidiecéznej charity i Trash Heroes

06.05.2021

Dobrovoľnícke činnosti v mestskej časti pokračujú. V súčasnosti sa do nich zapojili dobrovoľníci  - klienti Arcidiecéznej charity Košice, ktorí v dňoch 3. - 4. mája čistili odvodňovacie rigoly, svoju činnosť na sídlisku Ťahanovce 5. mája odštartovali aj členovia skupiny Trash Heroes Košice, ktorí sa budú do odstraňovania odpadu zapájať na báze pravidelnosti. V blízkej budúcnosti bude zorganizovaná spoločná brigáda pre verejnosť, o ktorej budú obyvatelia mestskej časti včas informovaní.