Investícia Pri hati je o krok bližšie k realizácii

06.05.2021

V stredu 5. mája sa uskutočnilo ďalšie spoločné rokovanie investora, útvaru hlavného architekta (ÚHA), krajského dopravného inšpektorátu (KDI) a mestskej časti, ktoré zvolal starosta Miloš Ihnát, smerujúce k významnej investícii – obchodnému centru Pri hati. Investícia okrem prístupu k obchodným službám  znamená aj kultiváciu dnes zničenej lokality a tiež významný príspevok mestu i mestskej časti na rozvoj.
Aby mohlo územné konanie úspešne prebehnúť, je potrebné, aby investor  zapracoval podmienky, určené ÚHA a KDI.