Pri COOP Jednota parkovať nebude možné

04.05.2021

Na základe občianskeho podnetu kontaktovala mestská časť vedenie spotrebného družstva COOP Jednota Prešov vo veci parkovania pre obyvateľov v blízkosti zásobovacej rampy  predajne na Belehradskej 20, Košice. Obyvatelia mestskej časti, bývajúci v blízkosti spomenutej prevádzky v dôsledku akútneho nedostatku parkovacích miest využívali pre parkovanie aj asfaltovú plochu medzi objektom COOP Jednota  a Maďarskou ulicou, kde je síce osadená dopravná značka Zákaz zastavenia okrem zásobovania, donedávna však bolo podľa slov obyvateľov  parkovanie na tejto rampe tolerované. V súčasnosti priestupky spojené so zákazom parkovania na predmetnom území rieši mestská polícia.
Mestská časť požiadala vedenie spotrebného družstva COOP Jednota Prešov o spoluprácu pri hľadaní vyhovujúceho riešenia.

Vzhľadom na to, že zásobovanie prevádzky, ako aj prenajímaných priestorov objektu ďalším subjektom sa nedá časovo ohraničiť, nie je možné obmedziť zásobovanie umožnením odstavenia súkromných vozidiel na vyhradenom parkovisku pre zásobovanie, uviedol vo svojom stanovisku prevádzkovateľ.