Zmenili sa úradné hodiny

29.04.2021

Upozorňujeme obyvateľov mestskej časti, že od 3.5.2021 miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce bude fungovať v normálnom režime za rovnakých hygienických podmienok, ako doteraz.
Pondelok: 8.00 -12.00      13-16.00

Utorok  8.00 -12.00

Streda 8.00 -12.00          13-17.00

Štvrtok 8.00 -12.00

Piatok 8.00 -12.00

Občan môže v čase úradných hodín navštíviť  orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a cestu späť,  ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,  alebo  ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo  ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou proti ochoreniu COVID-19 alebo vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo  osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
(Uznesenie vlády SR 215  z 26. apríla 2021)