Záhradkári rokovali o osvetlení cesty pri záhradách Mončí potok

28.04.2021

Na základe požiadaviek záhradkárov a obyvateľov lokality Mončí potok sa v stredu 28.apríla 2021 opäť uskutočnilo stretnutie s vedením mestskej časti i odbornými pracovníkmi miestneho úradu, aby sa hľadali riešenia pre zabezpečenie osvetlenia trasy, ktorá bude nadväzovať na plánovanú cyklotrasu cez ťahanovský les. Mestská časť viackrát žiadala mesto Košice o zaradenie tejto lokality do siete verejného osvetlenia. Zatiaľ bezúspešne. Ešte je v pláne jedno spoločné stretnutie so zástupcami mesta Košice. V prípade neúspechu bude požiadavka predložená do odborných komisií mestskej časti a na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve.