Mestská časť pomáha seniorom

20.04.2021

Vážení Ťahanovčania, od utorka  20.4.2021 začína mestská časť realizovať pomoc seniorom nad 65 rokov vo forme vitamínového balíčka, ktoré mestská časť zabezpečila sponzorsky od siete lekární Dr. Max.
Vitamínový balíček bude prioritne poskytovaný dôchodcom zdravotne znevýhodneným, prípadne tým, ktorí si kvôli nízkemu mesačnému príjmu nákupy navyše nemôžu dovoliť.
Ak patríte do tejto skupiny osôb, alebo takých seniorov máte v blízkom okolí, informujte  miestny úrad buď osobne alebo na telefónnom čísle 0911777042.