V stredu 21.4.2021 zasadá miestne zastupiteľstvo

21.04.2021

Dnes 21.4.2021 o 14.00 za dodržania protipandemických opatrení bude zasadať miestne zastupiteľstvo. Okrem iného by sme mali byť o krok bližšie k vybudovaniu parkovacích miest na Ázijskej triede, poslanci tiež budú pokračovať v rokovaní o situácii s pozemkami na Berlínskej ulici. Účasť prisľúbila spoločnosť Odeko Družstvo. Podrobný program nájdete v sekcii samospráva_program zasadnutí. Zastupiteľstvo bude vysielané nažívo prostredníctvo facebookovej stránky mestskej časti, zároveň bude vyhotovený zvukový záznam z rokovania, ktorý bude v krátkej dobe prístupný na webovom sídle mestskej časti.