Zber posypového materiálu

19.04.2021

Už v marci 2021 vydal starosta mestskej časti pokyn na zametanie a zber posypového materiálu z chodníkov a schodísk v mestskej časti, nakoľko kvôli mrazom a vytváraniu poľadovice ho bolo v zime na komunikáciách  viac než po iné roky. Mestská časť prostredníctvom vlastných pracovníkov zabezpečila vyčistene všetkých chodníkov, ktoré vybudovala a na ktorých zabezpečuje zimnú údržbu. Na základe požiadaviek mestskej časti počas mesiaca marec a apríl aj mesto Košice zabezpečilo vyčistenie takmer všetkých hlavných peších ťahov - chodníkov. Veľké strojové čistenie chodníkov a  ciest bude mesto Košice realizovať v dňoch 22.04 a 23.04 kedy budú čistené všetky ulice na území sídliska Ťahanovce. Na adoptovaných  chodníkoch zabezpečujú údržbu a čistenie obyvatelia, ktorí majú tieto chodníky na starosti..