Poslanci NR SR navštívili mestskú časť

19.04.2021

Predmetom pracovného stretnutia starostu mestskej časti s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslavom Karahutom – predsedom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Mariánom Mikulišinom a Vojtechom Tóthom na pôde mestskej časti, ktoré sa uskutočnilo v piatok 16. apríla 2019  na miestnom úrade mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, bolo hľadanie riešenia situácie s neusporiadanými pozemkovými vzťahmi v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Jaroslav Karahuta na spoločnom rokovaní prisľúbil pripraviť v priebehu niekoľkých týždňov ďalší vhodný postup riešenia problému a pripravuje sa stretnutie aj na úrovni ministerstva financií. Mestská časť pri tejto príležitosti predniesla návrhy na zmenu legislatívy, ktorá by obciam a mestám pomohla predchádzať špekulatívnym prevodom pozemkov.