Cyklodoprava má zelenú

30.03.2021

Intenzívne sa venujeme aj cyklodoprave na území mestskej časti,  za účasti zástupkyne ÚHA z Magistrátu Mesta Košice, Mestských lesov, starostu a odborných zamestnancov miestneho úradu.

Výsledky: 
Mestské lesy budú už toto leto realizovať vybudovanie cyklotrasy od Olympie po megaboard smer do chatovej oblasti Mončí potok - Zelený dvor. Pôjde o zavalcovaný mlatový chodník s drenážou.     
Návrhy v zmysle existujúceho projektu na riešenie cyklodopravy na prepojenie s Magnezitárskou a Dopravnou ulicou s možným napojením na Eurovelo 11
Budúce rozšírenie chodníka pod Americkou triedou o cyklopruh.

Budeme vás ďalej informovať