Máme sčítaných už 70 % obyvateľov sídliska Ťahanovce

..
Vážení spoluobčania, v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sa nás za mesiac sčítalo skoro 70 % obyvateľov. Ďakujeme. Prosíme, opýtajte sa svojich známych a blízkych, či tak už tiež urobili. Je to pre budúcnosť nás všetkých veľmi dôležité. Od počtu obyvateľov budú závisieť financie, ktoré naša mestská časť dostane a zisťované údaje sú dôležité pre plánovanie nášho ďalšieho rozvoja a aktivít.
Pripomíname, že sčítanie je pre každého obyvateľa, ktorý má na Slovensku trvalý, prechodný alebo obdobný pobyt, povinné. Teda sčítať sa majú aj občania, ktorí momentálne žijú v zahraničí, ale majú na Slovensku trvalý pobyt a tiež občania iných štátov, ktorí majú na Slovensku tolerovaný pobyt. Za deti vyplní sčítací formulár zákonný zástupca.
Samosčítanie obyvateľov potrvá do 31. marca 2021. Asistované sčítanie bude trvať šesť týždňov, jeho začiatok bude závisieť od vývoja pandemickej situácie. V aktuálnom čase Vás budeme o tom informovať.
K zverejňovaným informáciám o počte sčítaných uvádzame, že obce majú v rámci monitoringu sčítania prístup len k počtu sčítaných za celú obec a tiež k počtu sčítaných v jednotlivých domoch, ale už nie k počtu sčítaných v jednotlivých bytoch. K žiadnym ďalším informáciám a údajom prístup nemáme.
Ing. Andrea Levická
Oddelenie organizačno-právne
a verejného obstarávania