Navrhnite osobnosť na Cenu mestskej časti

25.01.2021
Vážení Ťahanovčania,
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce bude na svojom ďalšom riadnom zasadnutí, ktoré je plánované v marci 2021, schvaľovať návrhy na udelenie Ceny mestskej časti pre kolektív i jednotlivcov. Ak máte vo svojom okolí osobnosť, ktorá by si toto ocenenie podľa vás zaslúžila, pošlite svoj návrh spolu s odôvodnením na adresu miestneho úradu, Americká trieda 15, Košice do 12. februára 2021. Komisia na udeľovanie verejných ocenení Vaše návrhy posúdi a vyberie z nich tie, ktoré budú doporučené miestnemu zastupiteľstvu.