Oznam o prerušení dodávky pitnej vody

07.01.2021
Oznamujeme verejnosti, že počas dnešného dňa 7.1.2021 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Havanská v kolektore TEHO. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:00 do 15:00. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel.
Ďakujeme za pochopenie.
VVS, a.s.