Opatrenia platné pre všetky Úrady práce, sociálnych veci a rodiny od 16.12.2020 do 8.1.2021

16.12.2020
V zmysle záverov Krízového štábu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny boli na všetkých úradoch práce prijaté opatrenia, ktorých cieľom je spomaliť šírenie koronavírusu COVID-19.
Z uvedeného dôvodu bude na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Košice prebiehať vybavovanie klientov v obmedzenom režime.
Od 16.12.2020 do 8.1.2021 bude v nevyhnutných prípadoch preberanie všetkých potrebných písomností a náležitosti prebiehať len na recepcii úradu a len počas uvedených úradných hodín.
Úradné hodiny sa menia nasledovne:
Pondelok 8:00-11:00
Utorok 8:00-11:00
Streda 13:00-16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-11:00
Doklady a žiadosti je možné na úrad zasielať aj mailom.