Oprava chodníka na Hanojskej ulici_výzva

08.12.2020
Vážení obyvatelia,
oznamujeme Vám, že v piatok 11.12.2020 od 7:30 hod. bude prebiehať asfaltovanie ako posledná fáza súvislej rekonštrukcie chodníka pred bytovými domami Hanojská 1 až 5. V súvislosti s tým Vás žiadame, aby ste v čase asfaltovania až do ukončenia prác neparkovali na strane opravovaného chodníka (pravá strana vjazdu na Hanojskú ulicu), ani priamo na chodníku. Parkovisko za Hanojskou 5, prejazd po cestnej komunikácii, ako aj parkovacie miesta na druhej strane (pri kvetináčoch a zábradlí) budú sprístupnené .