Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 9.ročník

21.10.2020
Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok
2020/2021 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 9. ročník.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
            - zdravý životný štýl
            - ako chcem tráviť voľný čas
            - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam
           V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska,
s najvyšším množstvom výherných cien v histórii súťaže – dotykové telefóny,
„chytré“ hodinky, fitnes náramok, powerbanky,  USB disky, trička s potlačou vlastnej
práce.
1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde
o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 25 miest!
2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž,
zameraná na propagáciu projektu, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť
v internetovom hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke
www.rodinabezcigariet.sk . Ohodnotí sa 39 miest!
Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť
na našich webových stránkach, alebo na Facebookovom profile -
RodinaBezCigariet. 
Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej
republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok
medzi čoraz mladšou skupinou detí.
Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci
účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020