Primátor z dôvodu COVID-19 odporúča zavrieť kluby dôchodcov

05.10.2020

Primátor mesta Košice na základe príkazu primátora mesta č. 19/2020 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie s účinnosťou od 1.1.2020
na návrh Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

odporúča:

 • zatvoriť kluby, združenia seniorov a iné spoločenské zariadenia seniorov
 • základe vývoja situácie upraviť návštevy v zariadeniach sociálnych služieb nasledovne:
  - návšteva sa uskutoční len po dohodnutí presného času návštevy tak, aby v tom istom čase v zariadení bola iba jedna cudzia osoba
  - trvanie návštevy vo vnútri zariadenia sa obmedzí na maximálne 30 minút,
  - návštevník do zariadenia vstúpi len po dezinfekcii rúk a s vhodným prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa - napr. rúško, šál, šatka),
  - návštevník musí mať prekryté horné dýchacie cesty po celý čas trvania návštevy
  - povolená je maximálne jedna osoba k jednému klientovi zariadenia
  - povinné je dôsledné vedenie evidencie návštev
  - v prípade potreby je príslušná mestská časť oprávnená opatrenia sprísniť , doplniť alebo úplne zamedziť návštevy ( s výnimkou návštev k osobám v terminálnom štádiu)