Najlepší guláš navarili gazdinky zo Združenia žien

22.09.2020

Vôňa gulášu sa v sobotu 19. septembra niesla z Olympie na všetky strany. Už deviaty raz tam usporiadala mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce súťaž vo varení kotlíkového gulášu. Súťažné družstvá sa pretekali nielen v receptúrach, ale aj v prestieraní, pohostení i vo vytváraní dobrej nálady. Hodnotiacej komisii opäť šéfoval Vladimír Oravec z reštaurácie METRO Košice, súťažné guláše ochutnávali aj prednostka miestneho úradu Beáta Zemková a bývalý riaditeľ košickej ZOO Karol Seman.Chuťové poháriky najviac pohladil guláš z kotlíka Združenia žien Slovenska Košice, druhé miesto získali svojím dielom súťažiaci  z Bodva Šport Klubu, no a na stupni víťazov na treťom mieste skončil guláš, ktorý s láskou navarili naši poslanci. Avšak nielen tieto víťazné, ale všetky guláše z kotlíkov zmizli veľmi rýchlo, čo znamená, že všetky chutili návštevníkom znamenito.

Krásne prostredie pre súťaž poskytol Športový areál Olympia, ktorý spravuje zástupca starostu Miroslav Janitor, drevom, ktorým sa pod kotlíkmi kúrilo, prispeli Mestské lesy Košice a ceny do tomboly poskytli  firmy, poslanci i samotní súťažiaci, za čo im organizátori vyjadrujú aj touto cestou poďakovanie.

Cenou do tomboly prispeli:

 • Bodva Šport Club Košice
 • NADIS Hlavná 41, Košice
 • Klas, Americká trieda 13, Košice
 • Metro Cash & Carry, Americká trieda,  Košice
 • Mgr. Ing. Miloš Ihnát - starosta MČ
 • Reštaurácia KATKA, Budapeštianska ul. Košice
 • JUDr. Beáta Zemková – prednostka MÚ
 • Športový areál Olympia, Čínska ul. Košice,  Miroslav Janitor
 • Združenie žien Slovenska v Košiciach
 • Ing. Stanislav Šimko - poslanec MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
 • VET BAR CATERING s.r.o., Cesta po Hradovou 13/A, Košice, MVDr. Ján Hrubovčák,
 • Kaviareň Caffé Trieste Central Shopping, Americká trieda 19, Košice
 • INMEDIA – veľkoobchod potravín Košice-Sídlisko Ťahanovce
 • Mestská časť Košice-Šaca
 • Denný stacionár mestskej časti Košice-Šaca
 • Materská škola Juhoslovanská 4, Košice
 • Ing. Karol Seman
 • Helena Borčíková – starostka obce Kysta

Výťažok z predaja lístkov na guláš a tombolu je 505 eur. Tie venuje mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce na charitatívne účely.