Mestská časť začne vykupovať pozemky za Hanojskou

14.08.2020

V kancelárii starostu mestskej časti sa v piatok 14.8.2020 uskutočnilo rokovanie vo veci usporiadania vzťahov k pozemkom pri riešení projektu vybudovania výjazdu z Hanojskej ulice smerom na Európsku triedu. Na jeho základe sa začnú vypracúvať kúpno-predajné zmluvy na odkúpenie pozemkov mestskou časťou od spoločnosti THStavbyt.