Na Garbiarsku si dôchodcovia znovu môžu prísť pre obed

22.06.2020

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4

 

O Z N A M U J E,

 

že v súlade s opatrením ÚVZ SR zo dňa 2.6.2020, ktorým sa schválilo uvoľňovanie opatrení v súvislosti s ochorením COVID 19 v oblasti poskytovania sociálnych služieb,

s účinnosťou od 1.7.2020 (streda) 

 

začne opäť vydávať a poskytovať obedy pre dôchodcov z mestských častí, stravujúcich sa v SSPmK.

Obedy budú vydávané z bočného vchodu

od 13.00 – 14.00 hod. výhradne v jednorazových obaloch, ktoré zabezpečí SSPmK

 

Nové stravné lístky na 1.7.2020, zakúpené cez príslušnú mestskú časť, si bude možné  opečiatkovať v SSPmK, Garbiarska 4, pri bočnom vchode z kuchyne

v dňoch 26.6.2020 (piatok) a 29.6.2020 (pondelok) v čase od 12.30 – 13.30 hod.