Pokračovalo rokovanie o obchodnom centre Pri hati

12.06.2020

Dnes sa už druhý krát a za širšej účasti odborníkov v mestskej časti uskutočnilo rokovanie k potenciálnej významnej investícii na území sídliska Ťahanovce, ktorá by mala vyrásť medzi rekreačnou zónou Anička a sídliskom. Spoločnosť Primum tu má záujem vybudovať nové obchodné centrum. Predmetom rokovania bolo najmä hľadanie optimálneho riešenia dopravy a prístupnosti k budúcemu obchodnému centru. Na stretnutí so štatutárom Milošom Ihnátom, jeho zástupcom Miroslavom Janitorom a odbornými pracovníkmi miestneho úradu sa zúčastnili zástupcovia investora, krajského dopravného inšpektorátu, Útvaru hlavného architekta mesta Košice, ŽSR, IDS, DPMK, starostov susediacich mestských častí, Mestskej polície Ťahanovce, projektanta Ing.Titla, ktorý je člen komisie pri miestnom zastupiteľstve. Podľa slov starostu rokovanie má priniesť spokojnosť pre každú dotknutú stranu a vyriešenie hlavného problému projektu - dopravy.