Do mestskej časti prichádza významná investícia

05.06.2020

V piatok 5. júna 2020 sa v mestskej časti uskutočnilo rokovanie k potenciálnej významnej investícii na území sídliska Ťahanovce, ktorá by mala vyrásť  medzi rekreačnou zónou Anička a sídliskom. Spoločnosť Primum tu má záujem vybudovať nové obchodné centrum, v ktorom by až 5 tisíc mmal zaujať Kaufland.  Predmetom rokovania bolo dopravné napojenie a prístupnosť k budúcemu obchodnému centru. Na stretnutí so štatutárom Milošom Ihnátom, jeho zástupcom Miroslavom Janitorom a odbornými pracovníkmi miestneho úradu sa zúčastnili zástupcovia investora, krajského dopravného inšpektorátu a Útvaru hlavného architekta mesta Košice. Aj keď rozlúsknuť dopravný oriešok je niekedy vskutku náročné, cieľom bolo pohnúť sa z nulového bodu aspoň o krôčik. Podľa slov starostu Ihnáta sa rokovanie skončilo sľubne. Uviedol, že v budúcom týždni bude iniciovať ďalšie stretnutie, na ktoré budú pozvaní zástupcovia širšieho spektra záujmu tak, aby sa dospelo k dohode o možnom postupe pri realizácii tejto významnej investície tak, aby bola prospešná pre obyvateľov a zároveň neohrozila už teraz náročnú situáciu v doprave.