Mestská časť sa chystá rekonštruovať druhú časť pasáže

03.06.2020

Vzhľadom na to, že mestská časť má záujem v tomto roku zrealizovať rekonštrukciu aj zvyšnej časti pasáže na Budapeštianskej ulici (Budapeštianska 34 - 48), uskutočnilo sa včera 2. 6.2020 predbežné jednanie vedenia mestskej časti a odborných pracovníkov miestneho úradu so zástupcami SOŠT na Kukučínovej 23 o prípadnej ďalšej spolupráci. Potrebné je dotiahnuť do konca úpravy v prvej časti pasáže, kde sú nevyhnutné opravy náteru, a po odsúhlasení dotknutých podnikateľov pokračovať rekonštrukciou jej druhej časti až po lekáreň Schneider.