Mesto poskytne dobrovoľníkom materiál na šitie rúšok

..

Námestník primátora Marcel Gibóda v utorok informoval členov Krízového štábu, že sa mestu na základe jeho iniciatívy a s pomocou mestského poslanca Miroslava Špaka (obaja nezávislí) podarilo zabezpečiť textilný materiál na výrobu zhruba 100 000 rúšok. Košická pobočka spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia dnes pripravila a nastrihala 100 000 textilných polotovarov, ktoré bude možné skompletizovať a vyrobiť z nich rúška. Mesto Košice tak od stredy 25. marca 2020 bude môcť poskytnúť materiál na šitie rúšok všetkým dobrovoľníkom. A tí môžu rovnako nezištne pomôcť všetkým, ktorí chcú chrániť seba aj ostatných pred koronavírusom a zatiaľ rúško nemajú.

Materiál na kompletizáciu rúšok si môžete prevziať už v stredu vo výmenníku na Štítovej
Prvýkrát už v stredu od 9.00 – 12.00 hod. bude možné prísť do výmenníku na Štítovej 3 (zastávka MHD pri Amfiteátri – električky 6,9, R-ky, autobusy 12, 18, 19, 22, 55).  Vo výmenníku bude v spolupráci s K13-Košické kultúrne centrá zriadená centrála pre výdaj tohto materiálu, ktorá bude otvorená vždy v pondelok, stredu a piatok. Do budovy výmenníka bude môcť vstúpiť vždy len jedna osoba pod podmienkou, že na bude mať ochranné rúško a rukavice. Takisto sa bude musieť zaviazať, že vyrobené rúška nebude ďalej predávať. Ušité rúška bude možné poskytnúť do tzv. rúškoboxov, ktoré v spolupráci so spoločnosťou Kosit mesto rozmiestni pri všetkých Výmenníkoch na sídliskách a vybraných úradoch mestských častí.

Učitelia a vychovávatelia sa postarajú o deti rodičov, ktorí pomáhajú Košičanom bojovať s koronavírusom
Na  rokovaní krízového štábu mesta  v utorok 24.3.2020 hovorila viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) aj o novom projekte výučby a starostlivosti o deti, ktorých rodičia sú cez deň v práci. Táto starostlivosť sa bude týkať detí zdravotníkov, pracovníkom záchranných a bezpečnostných zložiek, zamestnancov v obchodných prevádzkach a ďalších, ktorí v súčasnosti pomáhajú zvládnuť Košičanom tieto ťažké časy.
Na domácom vyučovacom procese sa budú podieľať skúsené pedagogičky z materských škôl, resp. centier voľného času a vychovávateľky zo školských klubov na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Viaceré z nich, ktoré sa momentálne nemôžu podieľať na výchovno-vzdelávacom procese, prejavili záujem takýmto spôsobom pomôcť mestu a jeho obyvateľom, ktorí sa kvôli plneniu naliehavých pracovných povinností nemôžu venovať svojim ratolestiam. Bližšie detaily tejto novej služby pre obyvateľov mesta oznámi viceprimátorka poslancom mestského zastupiteľstva počas jeho štvrtkového rokovania. 

Zdroj: mesto Košice