Pomoc seniorom - upozornenie

19.03.2020

Občania, ktorí majú trvalý pobyt v našej mestskej časti a majú viac ako 65 rokov, nie sú klientmi žiadnej opatrovateľskej služby, ktorým môžu byť nákupy zabezpečené v rámci dohodnutého rozsahu hodín poskytovanej služby, v domácnosti žijú sami alebo ide o starší manželský pár, nemajú v meste blízkych príbuzných, ktorí by im vedeli zabezpečiť základné potreby, prosíme, aby ste kontaktovali 0911 777 042. Prosíme, aby ste upozornili svojich starších susedov, aby sa pýtali na možnosti pomoci. V súčasnosti poskytujeme rúška najmä osobám, ktoré patria do ohrozených skupín.