Kontrola lokality Na Demetri

31.10.2019

Vedenie mestskej časti spolu s odbornými pracovníkmi sociálneho oddelenia a oddelenia rozvoja miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce navštívilo vo štvrtok 31.10.2019 lokalitu Na Demetri, kde žije skupina marginalizovaného obyvateľstva. Podľa vyjadrenia starostu Miloša Ihnáta sa návšteva týkala terénnej sociálnej práce, poradenstva a monitoringu problémov ľudí, žijúcich v tejto lokalite. Návšteva sa uskutočnila za asistencie mestskej a štátnej polície. Boli zistené niektoré vážne nedostatky (protiprávna činnosť), ale aj pozitíva, kde starosta skonštatoval udržiavanie poriadku v okolí bytových domov i veľmi dobrý stav detského ihriska. Mestská časť plánuje požiadať vlastníka nehnuteľností mesto Košice, ako aj ich správcu - BPMK o súčinnosť pri riešení problémov a zlepšení stavu bytových domov. Kontrolné návštevy na Demetri by mali byť pravidelné - aspoň raz v mesiaci.

-raj-