Júl 2019

Stránka / 1       
[Na Varšavskej by malo pribudnúť nové ihrisko - HRADY]
25.07.2019

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva v stredu 24. júla 2019 sa zúčastnilo desať z trinástich poslancov. Rozhodovalo sa o použití 105 tis. €, poukázaných mestom Košice. Rokovaniu predchádzala pracovná porada poslancov s odbornými pracovníkmi úradu, ktorá predpokladala určitú dohodu oboch strán. Ťahanovský poslanecký klub predložil tesne pred rokovaním vlastné pozmeňujúce návrhy.

viac
[Uskutočnila sa pracovná porada o rozdelení financií z mesta]
23.07.2019

V stredu 24.7.2019 o 14.00 hod. sa uskutoční mimoriadne zvolané zasadnutie miestneho zastupiteľstva, na ktorom poslanci rozhodnú o použití finančných prostriedkov z mestskej pokladnice v celkovej výške 105 tisíc eur (80 tis. z rezervného fondu). V pondelok sa k tejto problematike stretli vedenie MÚ a odborní pracovníci s poslancami Mazákom, Slivenskou, Jurom, Šimkom a Pavúkom...

viac
[Doplnia chýbajúci svetelný bod na Madridskej]
22.07.2019

Mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v pondelok 22. júla 2019, navštívil vedúci strediska verejného osvetlenia DPMK, a.s. Ing. Peter Marton, ktorý so starostom mestskej časti Milošom Ihnátom prerokoval otázky, týkajúce sa zabezpečenia kvalitného verejného osvetlenia na sídlisku.

viac
[Vyriešili spor o platbe za vesmírne divadlo]
18.07.2019

Podujatie pre deti s názvom Vesmírne divadlo, ktoré koncom júna rozvášnilo vzťahy v samospráve, bolo vo štvrtok 18. júla 2019 predmetom spoločného stretnutia starostu mestskej časti Miloša Ihnáta s dodávateľom. 

viac
[Rokovali o zlepšení spolupráce mestskej časti so Správou mestskej zelene]
18.07.2019

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát sa vo štvrtok 18. júla 2019 v prítomnosti odborných zamestnancov miestneho úradu stretol s námestníčkou Správy mestskej zelene v Košiciach Ing. Popríkovou. Dôvodom stretnutia bola koordinácia odborných záhradníckych prác a očisty sídliska tak, aby sa súčasný stav zlepšil.

viac
Stránka / 1