Január 2019

Stránka / 3        predchádzajúce | nasledujúce
[Parkovací dom na Sofijskej by ponúkol 70 parkovacích miest]
18.01.2019

K  overovacej štúdii, vypracovanej na  riešenie garážovo-parkovacieho domu na Sofijskej ulici sa stretli dňa 18. januára 2018 starosta mestskej časti Miloš Ihnát s potencionálnym investorom  Ing. Ivanom Miklem.  Na stretnutí boli predstavené požiadavky mestskej časti na parkovanie na Sofijskej ulici tak, aby bola zachovaná zeleň a aby sa to čo najmenej dotklo reálnych parkovacích miest. 

viac
[Budú mať priľahlé chodníky svojho gazdu?]
17.01.2019

Starosta mestskej časti dnes listom požiadal mesto Košice o konečné oficiálne stanovisko k vlastníctvu a správcovstvu priľahlých chodníkov k bytovým domom (tzv. hrebene) v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, nakoľko z toho vyplýva povinnosť starať sa o ich údržbu a ich schodnosť.

viac
[Rokovali o garážovo-parkovacom dome na Pekinskej ulici]
17.01.2019

Na pracovnom rokovaní sa vo štvrtok 17. januára 2019 stretli starosta  mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát s autorom overovacej štúdie garážovo-parkovacieho domu Pekinská Ing. arch. Branislavom Ivanom. Záverom spoločného stretnutia je upraviť už existujúcu overovaciu štúdiu tak, aby bola realizovateľná po technickej, obsahovej, ale aj finančnej stránke a aby v čo najväčšej miere spĺňala požiadavky obyvateľov mestskej časti.  

viac
[Termíny odvozu vianočných stromčekov]
15.01.2019

Vážení obyvatelia sídliska Ťahanovce, firma Kosit odváža postupne vianočné stromčeky na ekologické spracovanie. Vianočné stromčeky, ktoré sú zbavené všetkých ozdôb, ukladanie vedľa kontajnerovísk, nie do smetných nádob. 

viac
[Výzva pre obyvateľov k zlepšeniu MHD]
15.01.2019

Starosta mestskej časti sa dňa 15. januára 2019  zúčastnil rokovania s generálnym riaditeľom DPMK  Ing. Vladimírom Padyšákom a predsedom predstavenstva DPMK Mgr. Marcelom Čopom, na ktorom požiadal o ústretovosť pri zabezpečovaní mestskej hromadnej dopravy pre obyvateľov sídliska Ťahanovce. Starosta mestskej časti pri tejto príležitosti úctivo žiada všetkých obyvateľov mestskej časti,

viac
[Hlasujte každý deň za nové ihrisko !]
15.01.2019

Milí priatelia, Ťahanovčania, spoločnosť LIDL nám ponúka jedinečnú možnosť postaviť v našej mestskej časti ihrisko ŽIHADIELKO. Budeme ho mať úplne zadarmo! Stačí len jedna vec, aby sme zaň všetci zahlasovali...pridajte sa k nám a hlasujte denne za ŽIHADIELKO, veselé ihrisko na Ťahanovciach! Pomôžte šíriť túto správnu vec všade, kde môžete! Hlasovať môžete tu: 
https://zihadielko.lidl.sk/

viac
[Mestská polícia sa zameria na odkladačov nábytku do kontajnerovísk]
14.01.2019

Prítomnosť príslušníkov mestskej polície - zástupcu náčelníka MsP Ing. Pavelčáka a veliteľa MsP Ťahanovce Mgr. Geršáka využil starosta mestskej časti aj na prerokovanie problému s veľkorozmerným odpadom, ktorý je ukladaný ku kontajneroviskám v rozpore s legislatívou. Mestská polícia začne intenzívne prešetrovať a zisťovať znečisťovateľov a bude ich sankcionovať." 

viac
[Chystá sa ďalší hon na diviaky]
14.01.2019

Na podnet Obvodného oddelenia PZ SR Košice Ťahanovce, ktorého hliadka zaznamenala ďalší nepríjemný incident s diviačou zverou, sa stretli v pondelok 14. januára 2019 na pracovnom rokovaní starosta mestskej časti so zástupcami štátnej i mestskej polície a poľovníckeho združenia LOVENA.

viac
[Mestská časť chystá uzamykateľné kontajneroviská]
08.01.2019

Rokovania vedenia mestskej časti s mestom a firmou Kosit sú od decembra 2018, kedy sa zmenila komunálna garnitúra, stále veľmi intenzívne. V utorok 8.1.2019 sa stretli na pracovnom jednaní starosta mestskej časti Miloš Ihnát s generálnym riaditeľom Kositu Mariánom Christenkom a riaditeľom divízie služieb Michalom Hrabovským. Hlavným bodom stretnutia bola koncepcia polopodzemných a podzemných kontajnerovísk na komunálny odpad, ktorá by sa mala dostať na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva na schválenie.

viac
Stránka / 3        predchádzajúce | nasledujúce