Január 2019

Stránka / 3        nasledujúce
[Samospráva požiadala o pomoc v riešení parkovania METRO]
29.01.2019

Na pracovnom rozhovore sa  29. januára 2019 stretli starosta mestskej časti Miloš Ihnát s riaditeľom predajne spoločnosti Metro Cash & Carry SR Rastislavom Kaščákom, aby si vysvetlili možnosti prispenia spoločnosti Metro k riešeniu kalamitnej situácie v parkovaní na sídlisku Ťahanovce. Starosta mestskej časti prezentoval záujem o zhruba 50 parkovacích miest na plochách parkoviska spoločnosti Metro

viac
[Riešili problém s prevádzkou v pasáži]
29.01.2019

Za začiatok mediačného konania bolo možné považovať 28.1.2019 úvodné stretnutie starostu mestskej časti Miloša Ihnáta so zástupcami vlastníkov bytov v bytovom dome na Budapeštianskej č.2 a konateľkou spoločnosti ŠARIŠČAN s.r.o., ktorá prevádzkuje pohostinské zariadenie Reštaurácia u Katky. Prítomní prerokovali dlhotrvajúci problém zníženia komfortu bývania nad prevádzkou. Riešenie problému nie je jednoduché a určite si vyžiada ďalšiu komunikáciu dotknutých strán.

viac
[Spoločnosť LIDL je v otázke parkovania ústretová]
28.01.2019

Na pozvanie starostu mestskej časti Miloša Ihnáta sa v podndelok 28.januára 2019 uskutočnilo stretnutie vedenia mestskej časti so zástupcami spoločnosti LIDL. Predmetom rozhovoru  bola spolupráca oboch strán pri zabezpečení komfortu nakupovania  a parkovania v OC LIDL na sídlisku Ťahanovce. Zástupcovia predajcu ubezpečili starostu mestskej časti, že LIDL má záujem vyjsť v ústrety obyvateľom sídliska Ťahanovce

viac
[Hon na diviaky bol úspešný]
..
Máme  za sebou akciu hon a lov diviakov pri  sídlisku  Ťahanovce v katastrálnom území Nové Ťahanovce na nepoľovných plochách. Akcia bola úspešná - 12 zastrelených diviakov. Situácia s ich výskytom by sa mala upokojiť. 

viac
[Starosta predložil DPMK požiadavky Ťahanovčanov na MHD]
25.01.2019

Starosta mestskej časti v sprievode zástupcov obyvateľov  sídliska Ťahanovce  v piatok 25.januára 2019 navštívil Dopravný podnik mesta Košice s požiadavkami Ťahanovčanov na zlepšenie MHD. Vzhľadom na stratu 3 míľ. EUR, ktorú DPMK predpokladá, nebude možné uspokojiť všetky  požiadavky 

viac
[Mestská časť opäť získala ocenenie za pomoc chudobným]
24.01.2019

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát 23. januára 2019 prevzal  od zakladateľky občianskeho združenia Maják nádeje Soni Vancákovej  ocenenie, ktoré opätovne získala mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce za pomoc chudobným v meste Košice.  Mestská časť túto charitatívnu organizáciu pravidelne podporuje a pomáhajú aj samotní Ťahanovčania. Je skvelé, že sa sídlisko Ťahanovce môže hrdiť aj týmto titulom.

viac
[Zapojme sa do roku dobrovoľníctva!]
22.01.2019

Milí Ťahanovčania,  ak Váš čas a chuť zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti v rámci  roku dobrovoľníctva,  pretrváva, radi uvítame vaše projekty, nápady, či výsledky vášho snaženia a budeme ich šíriť do sveta. Veľkou výzvou je napríklad nadchod na Americkej triede, ktorý si žiada skrášlenie. Každý podnet  alebo návrh spolu preberieme a zhodnotíme možnosti a pomoc pri jeho realizácii .

viac
[Vedenie mestskej časti navštívilo sídlisko KVP]
21.01.2019

V pondelok 21. januára 2019 navštívil starosta mestskej časti Miloš Ihnát samosprávu sídliska KVP, ktorá po decembrových voľbách zmenila svoje vedenie, aby sa oboznámil s možnosťami spolupráce pri presadzovaní záujmov obyvateľov oboch mestských častí.  Miloša Ihnáta zaujímalo, ako hodnotia predstavitelia i občania sídliska KVP možnosť zabezpečovať si po vlastnej línii zimnú údržbu komunikácií, starostlivosť o zeleň a celoročné kosenie - kompetencie, ktoré pre sídlisko Ťahanovce zabezpečuje mesto.

viac
Stránka / 3        nasledujúce