Február 2019

Stránka / 1       
[Poslanci schválili rozpočet na rok 2019]
28.02.2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti v stredu 27. februára na svojom treťom zasadnutí schválilo rozpočet mestskej časti na rok 2019. Oproti minulému roku nedošlo k dramatickým zmenám v programovom rozpočte. Medzi výdavky sa doplnili ďalšie kultúrne a športové akcie a vyčlenili sa osobitné prostriedky na vypracovanie geometrického plánu v súvislosti s budovaním nového výjazdu z Hanojskej ulice.  Celý programový rozpočet bude po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov zverejnený na webovom sídle mestskej časti.

viac
[Fašiangové hody mali aj charitatívny rozmer]
25.02.2019

Sobotňajšie fašiangové poľovnícke hody na Ťahanovciach sa vydarili. Podujatie malo aj charitatívny rozmer. Podarilo sa na ňom  vyzbierať 523,22 €, ktoré mestská časť venuje košickej detskej onkológii.  Toto gesto mestskej časti  je zároveň  spôsob, ako si pripomenúť Medzinárodný deň detskej rakoviny, ktorý pripadol na 15. februára.

viac
[Starosta rokoval s mestom o problémoch mestskej časti]
22.02.2019

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát sa zúčastnil rokovania s riaditeľom magistrátu Marcelom Čopom vo veci prioritného riešenia osvetlenia priechodov pre chodcov v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Požiadavky mestskej časti budú zahrnuté v návrhu koncesnej zmluvy pre budúceho koncesionára verejného osvetlenia, avšak jeden priechod by mohol byť zrealizovaný prednostne v roku 2019

viac
[Pozývame Vás na fašiangové poľovnícke hody]
23.02.2019

Poľovnícke združenie Lovena venovalo časť úlovku z nedávnej poľovačky v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce aj Ťahanovčanom. V sobotu 23. februára 2019 o 13.30  v športovom areáli Olympia tak budú prvé ťahanovské poľovnícke hody.

viac
[Prihlásil sa ďalší investor]
07.02.2019

Starostovi mestskej časti Milošovi Ihnátovi sa ohlásil investor, ktorý má záujem na jednej z vybraných lokalít vybudovať parkovací dom. Na spoločnom stretnutí, ktoré sa konalo 7.2.2019 , jeho zástupca informoval o tom, že už dvakrát prebehlo stretnutie s bývalým vedením mestskej časti, avšak bez výstupov. 

viac
[Starosta prisľúbil pomoc v riešení problému matky s handicapovaným dieťaťom]
06.02.2019

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát zvolal na dnes 6.2.2019 stretnutie zástupcov SBD I, aby pomohol s riešením ťažkej životnej situácie matky s postihnutým dieťaťom, ktorá potrebuje k bytovému domu, v ktorom vlastní byt, vybudovať prístupovú rampu. 

viac
[Riešili bezpečný príchod detí do školy]
06.02.2019

Dopravná situácia na medziblokových komunikáciách na sídlisku Ťahanovce je neúnosná a stále viac ohrozuje chodcov. Starosta mestskej časti Miloš Ihnát zvolal 6.2.2019 stretnutie , na ktorom sa riešil aktuálne najvypuklejší problém na chodníku smerujúcom z Juhoslovanskej ulice k Základnej škole Belehradská 21.

viac
[Na sídlisku pribudnú ďalšie bezpečnostné kamery]
04.02.2019

Bezpečnosť na sídlisku patrí medzi priority súčasnej samosprávy. Podľa slov starostu mestskej časti Miloša Ihnáta, ktorý viedol rokovanie so zástupcami mestskej polície v pondelok 4. februára 2019, pribudnú na sídlisko ďalšie bezpečnostné kamery. Mestská časť ich má v súčasnosti 5. Dve sú umiestnené v hornej časti  sídliska (Čínska, Hanojská), ďalšie sú na Európskej triede, Varšavskej a Budapeštianskej ulici. 

viac
[Starosta vymenoval svojho zástupcu a prednostku miestneho úradu]
01.02.2019

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát 1.2.2019 vymenoval zástupcu starostu mestskej časti. Stal sa ním poslanec Miroslav Janitor. Starosta zároveň vymenoval prednostku miestneho úradu JUDr. Beátu Zemkovú, ktorá dnešným dňom preberá riadenie miestneho úradu.

viac
Stránka / 1