Apríl 2019

Stránka / 1       
[Dni mestskej časti 2019]
25.04.2019

Vážení Ťahanovčania, pozývame vás stráviť prvé májové dni pri podujatiach, ktoré pre vás mestská časť pripravila v rámci Dní mestskej časti i mesta Košice. V prílohe je kalendár športových i kultúrno-spoločenských akcií,, veríme, že vás niektoré z nich oslovia a strávite príjemné chvíle.

viac
[V máji privítame našich novonarodených občiankov]
25.04.2019

V utorok 7. mája 2019 po prvý raz v histórii našej mestskej časti privítame v zasadačke miestneho úradu desiatku novonarodených obyvateľov sídliska Ťahanovce. 
V predstihu si včera pamätný list od starostu mestskej časti prevzala mamička malej Lei Hercegovej, ktorej štatutár Miloš Ihnát spolu s prednostkou miestneho úradu Beátou Zemkovou srdečne zablahoželali a zaželali malej slečne dlhý šťastný život. 

viac
[Vyzvi srdce k pohybu]
11.04.2019

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie, ktorá prebieha v dňoch 25.3.2019 - 16.6.2019. Jej účastníci majú možnosť byť zaradení do žrebovania o atraktívne ceny. Základnou podmienkou je venovať sa pohybu minimálne počas štyroch za sebou nasledujúcich týždňov, aspoň 4 dni v týždni, v rozsahu 210 a viac minút týždenne. Propozície súťaže nájdete na stránke regionálneho úradu verejného zdravia www.ruzvke.sk/vyzvi-srdce-2019 .

viac
[Deň pre sídlisko sa zmenil na víkend pre sídlisko]
08.04.2019

Ťahanovčanom i Košičanom na sídlisku záleží.Tak by sme mohli charakterizovať výsledok víkendového dobrovoľníckeho stretnutia (5. – 7. apríla 2019), na ktorom sa zúčastnilo takmer  200 dobrovoľníkov. Upratovalo sa okolie lesoparku, Sahara, okolie Americkej triedy, Európskej triedy, aj v okolí školy, obytných domov a aj na Demetri.

viac
[Organizujeme uvítanie detí do života]
01.04.2019

Vážení rodičia,mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce organizuje 7. mája 2019 o 10.00 hod.  v zasadacej miestnosti miestneho úradu prvé slávnostné privítanie novonarodených obyvateľov mestskej časti.Ak sa Vaše dieťatko narodilo v roku 2019 a máte o slávnostný akt záujem, prosíme Vás, aby ste to oznámili miestnemu úradu, ktorý stretnutie pripravuje, do konca apríla na tel. čísle 636 04 30 alebo na mobil: 0948 877 304, prípadne na e-mail: mutah@tahanovce.sk .

viac
Stránka / 1