November 2017

Stránka / 1       
[Konferencia DATALAN o nových trendoch informatizácie verejnej správy]
10.11.2017

V dňoch 7. a 8.11.2017 sa uskutočnila  konferencia spoločnosti Datalan o nových trendoch v elektronizácii samosprávy, na ktorej sa zúčastnili za mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce  zástupca starostu Emil Petrvalský a prednostka MÚ Naďa Černá.

viac
[Ďalšia etapa potravinovej pomoci]
14.11.2017

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s neziskovými organizáciami začalo s distribúciou potravinových balíčkov pre sociálne najodkázalejšie osoby.
Pre obyvateľov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce bude rozdávať potravinové balíčky Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice 

viac
[V nedeľu bude hon na diviaky]
21.11.2017

Na pracovnej porade s predsedom loveny a riaditeľom OO PZ Košice-Ťahanovce starosta mestskej časti prerokoval plánovaný bezpečnostný hon na diviaky, ktoré ohrozujú obyvateľov mestskej časti .

viac
[Pozvánka na vianočnú detskú tvorivú dielňu]
22.11.2017

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v spolupráci so Združením žien Slovenska Košice pripravujú na 22. novembra 2017  prvé zo série predvianočnýcj kreatívnych podujatí - vianočnú detskú tvorivú dielňu. 

viac
Stránka / 1